SKSafety logo
Työturvallisuuden ja -suojelun asiantutija.

SKSafety tarjoaa yrityksille työsuojelun ja työturvallisuuden asiantuntijapalveluita. 

SKSafety

Tarjoamme yrityksille työsuojelun ja työturvallisuuden asiantuntijapalveluita. Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tarjous yrityksellesi! Me palvelemme mielellämme.

Motivoituneet ja monialaiset ammattilaiset

Lyhyet tai pidempikestoiset projektit niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tiesitkö?

Saat meiltä täyden palvelun.

Riskien arvioinnoit

Riskien tunnistaminen, arvointi ja toimenpiteet – me autamme teitä riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa. 

Tutustu lisää

Palvelut

Ota yhteyttä

Työsuojelu hallintaan.

SKSafety tarjoaa yrityksille työsuojelun ja työturvallisuuden asiantuntijapalveluita. 

Jokaisessa yrityksessä täytyy olla nimettynä työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikön ei tarvitse olla yrityksen palkkalistoilla, vaan voitte ulkoistaa tehtävän meille. Palvelun laajuus ja sisältö räätälöidään aina yrityksenne tarpeiden mukaiseksi.

Ulkoistetun työsuojelupäällikön hinta

Hintaan tämä palvelu ei kaadu. Alk 150€/kk. Hinta muodostuu joustavasti tehtävään sisältyvän työmäärän mukaan.

Tulen mielelläni paikanpäälle keskustelemaan yrityksenne tarpeista työturvallisuuden kehittämisessä.

 

Työsuojelupäällikkö

(Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44)

28§

Työnantajaa edustava yhteistoimintahenkilö

Työnantajan on nimettävä edustajansa (TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ) tässä luvussa tarkoitettua yhteistoimintaa varten, jollei hän itse hoida tätä tehtävää. Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi.

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset 26 §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.